bierwereld
Acccijnzen Alcoholvrij Verpakkingen

Wat speelt er in de bierwereld?

De bierwereld kampt met en aantal grote uitdagingen. De brouwers moeten nog herstellen van de lockdowns, maar de hogere grondstoffenprijzen vormen alweer het volgende probleem. De Oekraïnecrisis kan het allemaal nog erger maken. Daarnaast wachten er accijnsverhogingen en is er nog het dossier ‘statiegeld op blikverpakkingen’.

Maar eerst het goede nieuws. Er zal er weer een live Dutch Craft Beer Conference zijn, op 10 mei in Nieuwegein. Het thema is: van GOOD to GREAT

Invoering CRAFT-zegel

CRAFT, de vereniging van kleine, onafhankelijke brouwerijen,  heeft een zegel ingevoerd voor brouwerijen met een eigen brouwinstallatie. Het is geen kwaliteitszegel, maar een  verwijzing naar het lidmaatschap van CRAFT.

CRAFT zegel

Accijnzen houden bierwereld bezig

Wat de brouwers, groot en klein, al een tijd bezighoudt, is de ophanden zijnde verandering in de accijnsheffing en het kostenverhogende effect daarvan. Tot nu toe vormen graden Plato de basis. Dat is een indicatie voor de hoeveelheid opgeloste stoffen per 100 gram wort. De traditionele indeling in vier categorieën is als volgt.

•             categorie III: een extractgehalte van minder dan 7 percenten Plato

•             categorie II: een extractgehalte van 7 tot 11 percenten Plato

•             categorie I: een extractgehalte van 11 tot 15 percenten Plato

•             categorie S: een extractgehalte van 15 of meer percenten Plato

Ga voor het gemak even uit van de volgende vuistregel: het aantal graden Plato minus 2 en de uitkomst daarvan gedeeld door 2. Dan heb je bij benadering het volume percentage alcohol. Bij benadering, want de mate waarin een bier is uitvergist, is van invloed, dus in de uitwerking kan de verhouding plato versus alcoholgehalte anders uitkomen. 10 graden Plato geeft dan een alcoholpercentage van 10-2=8, gedeeld door 2 = ongeveer 4% per volume.

Het tarief voor categorie A is € 8,83 per hectoliter, voor B € 28,49, voor C € 37,96 en voor D € 47,48. Dan is er een korting van 7,5% voor brouwerijen die minder dan 200.000 hectoliter bier brouwen dat valt onder categorie I, II en S valt.

In het nieuwe systeem wordt er afgerekend per procent alcohol per hectoliter: €7,49 per hl per volumeprocent alcohol. Dit systeem treedt in werking op 1 januari 2024.

Rekenvoorbeeld

Nemen we het bier van 10 graden Plato (= 4 vol. procent alcohol) uit categorie B als voorbeeld. In het huidige systeem kost dat de brouwer € 28,49 accijns per hectoliter. In het nieuwe systeem 4 x €7,49 = € 29,96.  Voor bieren in categorie B van meer dan 4% alcohol per volume wordt de belasting dus hoger dan voorheen. In sommige gevallen daalt de accijns in het nieuwe systeem, maar dat is maar een klein deel.

Nemen we de zwaarste categorie, D en bijvoorbeeld 15 graden Plato (bij benadering 6,5%) dan wordt de € 47,48 van het oude systeem € 48,68.

In het algemeen wordt de accijns 5% hoger, berekende EY. De bierwereld gaat in z’n totaliteit dus al meer accijns betalen. Maar op het niveau van individuele brouwerijen is de impact veel groter. De echt zware bieren, vaak gebrouwen door kleine brouwerijen, worden zeer zwaar getroffen.

Wat betekent dit voor een bier van 10%?

10% alcohol betekent € 74,90 accijns per hectoliter. Dat betekent dat je triple IPA’s en je zware stouts duurder worden. De accijns per hectoliter gaat van € 47,48 (oude methode)  naar  € 74,90. Dat is zo’n 27,4 eurocent meer accijns per liter. Dat betekent dat bijvoorbeeld quadrupels, triple IPA’s en zware stouts duurder worden.

De brouwers hebben contacten met het ministerie gelegd over de nieuwe accijnswetgeving. Er komen nog gesprekken. De brouwers hebben tot eind 2023 de tijd om middels cijfers en feiten van diverse brouwerijen aan te tonen dat de kleine brouwerijen ‘disproportioneel’ getroffen worden als gevolg van de nieuwe accijnswetgeving. De toegezegde accijnsverlaging van 7,5% voor brouwers met een productie tot 200.00 hl. per jaar lost dit probleem niet op.

Suikertaks op alcoholvrij bier

Alcoholvrij is flink in opmars. Steeds meer mensen zien bier zonder of met een kleine hoeveelheid alcohol, als alternatief. Dat succes van alcoholvrij is natuurlijk een positief punt, gezien het preventiebeleid van de overheid als het gaat om alcoholgebruik. Maar de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken wordt volgend jaar fors verhoogd en volgens Nederlandse brouwers ondermijnt die verhoging het preventiebeleid. Hoe dit verder gaat is nog niet bekend. Er zijn meerdere scenario’s. Een vrijstelling van de verhoging voor alcoholvrij bier is er een van.

bierwereld
Suikertaks op alcoholvrij bier?

Grondstoffenprijzen

De gestegen prijzen van grondstoffen en energie hebben hun effect al, maar de oorlog in Oekraïne zal het nog erger maken. Nog hogere energiekosten en mogelijk stijgende graanprijzen.

bierwereld

Statiegeld op blik

Statiegeld op blik komt eraan als middel tegen zwerfafval. Hoewel de statiegeldheffing wettelijk verplicht wordt, wordt de inname ervan dat niet. De supermarkten, vertegenwoordigd door het CBL, hebben al aangegeven de lege blikjes niet te zullen innemen. Alle betrokken partijen, producenten en handel, werken aan een alternatief. Er is een plan voor wat ‘circulaire hubs’ worden genoemd, maar het lijkt erop dat de planning niet gehaald gaat worden. Anders gezegd: op het moment dat de statiegeldregeling van kracht wordt, is er een mogelijkheid dat het innamesysteem nog niet gereed is. Ook over deze kwestie hebben alle stakeholders contact met de overheid.

De bierwereld kampt dus met een aantal lastige dossiers.

Bierwereld
Statiegeld op blik is een van de lastige dossiers