Bier en eten Bieren Brouwerijen Grondstoffen

Pieper Bier symbool in strijd tegen voedselverspilling

Restaurant Instock, nam het initiatief, Brouwerij Troost brouwde het Pieper Bier, het eerste Nederlandse bier dat deels is gebrouwen van aardappelen die anders in de afvalstroom terecht waren gekomen. De gebruikte aardappelen besparen ongeveer 10% mout. ‘Het is geen grote hoeveelheid, maar het gaat om de bewustwording, zegt Selma Seddik van Restaurant Instock, waar het bier vanaf 17 juni verkrijgbaar is. <English summary below>

‘Brouwerij Troost heeft het gebrouwen en ze hebben minder mout gebruikt. Inschatting is dat dit 10% minder mout is dan normaal, wat niet enorm is, maar het productieproces van mout is veel intensiever dan het telen van aardappels, en los daarvan waren de aardappels dus anders voor niets geproduceerd’, zegt Seddik.

Voedselverspilling is wereldwijd een groot probleem. Door diverse oorzaken (niet verpakken, verkeerd verpakken, inaccurate houdbaarheidsdata, consumentengedrag) wordt er wereldwijd voor miljarden aan voedsel verspild. In arme en opkomende economieën gaat het vaak bij de oogst als mis door slechte verpakkings- en opslagtechnieken, in het Westen zijn het retailers en consumenten waar voedsel wordt weggegooid. Restaurant Instock in Amsterdam is een van de vele initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan.

kopie-van-080616-23.jpg.jpg
Pieper Bier is voorzien van een fraai etiket met de tekst ‘tenminste heerlijk tot’

Gered voedsel

Van onverkochte producten wordt in dit restaurant, toko en foodtruc elke dag ontbijt, lunch en diner bereid. Deze dagelijks wisselende ingrediënten vragen om improvisatie met bijzondere smaakcombinaties en technieken. Het restaurant is zo’n succes dat het team bezig is met uitbreiding naar andere steden in Nederland. Deze zomer openen zij een restaurant in Den Haag op het Buitenhof. En nu is er dus het bierinitiatief: Pieper bier, deels gemaakt van ‘geredde’ aardappels.

Uniek bier

Pieper bier is speciaal omdat het is gebrouwen van geredde aardappels die anders verspild zouden zijn. In Nederland haalt jaarlijks minstens 340 miljoen kilo aardappels ons bord niet. Samen met brouwerij Troost ontwikkelde Instock daarom een bier waarbij een deel van de mout vervangen is door geredde aardappels. Vrijdag 17 juni wordt Pieper Bier gelanceerd bij Instock, tijdens de ‘Pieper Party’.

Voor Pieper Bier zijn verschillende soorten aardappels gebruikt, deels vanuit de Albert Heijn en deels van een aardappelverpakker. ‘Bij Instock maken we al veel lekkere gerechten met aardappels. Door het nieuwe biertje redden we nóg meer aardappels. We hopen natuurlijk dat alle spelers in de voedselindustrie zelf ook steeds creatiever om zullen gaan met hun reststromen.’ (Bekijk hier een filmpje van het brouwen).

Een lichte Pale Ale

Pieper Bier is het eerste biertje in Nederland dat gemaakt wordt van reststromen. Het heeft volgens de initiatiefnemers  een hele unieke smaak. Door de neutrale smaak van de aardappels komt de hopsmaak sterker naar voren. ‘Hierdoor proef je een bloemige bitter die door kenners wordt vergeleken met een Pale Ale. Het bier is lichter van kleur dan een traditionele Pale Ale.’

kopie-van-6pack.jpg.jpg
Ook aan de verpakking is veel aandacht besteed.

Ten minste heerlijk tot

Op het etiket van het biertje geeft Instock een knipoog richting de houdbaarheid van het bier. Fabrikanten zijn verplicht een ‘ten minste houdbaar tot’ datum op hun product te zetten. Omdat Instock gelooft dat deze wetgeving toe is aan vernieuwing, maken zij een statement met een ‘ten minste heerlijk tot’ datum. Hun boodschap: ‘Eerst gewoon kijken, ruiken en proeven voordat je iets weggooit’. Mede door een verkeerde interpretatie van de ‘ten minste houdbaar tot’ datum vindt zo’n 42% van alle voedselverspilling thuis plaats.

Impact van voedselverspilling

Een derde van alle voedselproductie gaat verloren in de keten. Voedselverspilling is zonde omdat hierdoor veel water, landoppervlak en energie verloren gaat dat nodig was voor de productie. Bovendien is voedselverspilling verantwoordelijk voor ongeveer 5% van onze uitstoot aan broeikasgassen.

Pale Ale, deels gebrouwen van aardappelen
Pale Ale, deels gebrouwen van aardappelen

Achtergrond Instock

Vier medewerkers van Albert Heijn werden geconfronteerd met voedselverspilling en kwamen in actie. Met hun initiatief Instock zetten ze sinds 2014 voedselverspilling op de kaart in hun restaurant in de Czaar Peterstraat 21, 1018 NW Amsterdam

www.instock.nl 

English summary

Pieper Beer; A symbol in the fight against food waste

Instock restaurant, took the initiative, Amsterdam based Troost Brewery brewed the beer. Pieper beer is, the first Dutch beer brewed partly from potatoes that would have been thrown away by retailers, to end up in the waste stream. By using potatoes, the brewery saved around 10% malt. “It’s not a large amount, but it’s the awareness of food waste, that is important”, says Freke van Nimwegen of Restaurant INSTOCK, a restaurant cooking with ingredients that would have ended up in the waste stream.

kopie-van-080616-26.jpg.jpg
Pale Ale like potatoe beer

“Troost Brewery has brewed and they have saved 100 kilos of malt. Approximately 10% less malt than normal, which is not so much, but the production of malt is much more intensive than that of potatoes, and apart from that, the potatoes would have been produced in vain”, according to Van Nimwegen.

Food waste is a huge problem worldwide. For various reasons (missing packs, inaccurate packing, inaccurate expiration dates, consumer behavior) worldwide billions tonnes of food are wasted.

Unique beer

Pieper Beer is a new, locally brewed special beer. Special because it is brewed from rescued potatoes that would otherwise have been wasted. The Netherlands produces annually at least 340 million kilos of potatoes that will not end up on consumer’s plates. Troost and INSTOCK restaurant therefore developed a unique beer, which replaces part of the malt by potatoes.

For Pieper Beer different types of potatoes have been used, partly delivered by retailer Albert Heijn and partly by a potato packer. “At Instock we are already cooking many tasty dishes with potatoes. With the new beer we save even more potatoes. We hope that all players in the food industry will become more creative in dealing with their waste streams.” (Watch a video of the brewing here).

A light Pale Ale

Pieper Beer is the first beer in the Netherlands, which is made from waste streams. It has, according to the people who initiated it a very unique flavour. Because of the bland taste of the potatoes, the hop taste is stronger. “This makes you taste a floral bitter which experts have compared with a pale ale. The beer is lighter in colour than a traditional pale ale. ”

The label on the bottle gives a nod toward the shelf life of the beer. Manufacturers are required to take a “best before” date on their product. Because Instock believes that this legislation is up for renewal, they make a statement with a ‘at least delicious till’ date. Their message: “First, just look, smell and taste before you throw away something.

 

 

Background Instock

Four employees at Albert Heijn were faced with food waste and wanted to do something. With their initiative INSTOCK Restaurant they do something creative. Based in the available food, they create delicious menus in their restaurant in the Czaar Peter Straat 21, 1018 NW Amsterdam

At Instock our chefs create dishes with products that otherwise would go to waste. These products are collected every morning, with our electrical food rescue car. Therefore it is always a surprise what the ‘harvest of the day’ will be in our restaurant, our toko and our food truck. We stand for good and inventive dishes and we like an open discussion. Because we want to enjoy food instead of wasting it. Do you want to contribute to our mission? Come by for breakfast, lunch, dinner or take-away!

“Instock-cooking” (verb): the preparation of a meal by being creative with the products that one has in stock.