Brouwerijen

Klein Brouwerij Collectief toont ambitie

De opmars van kleine brouwerijen in Nederland zet onverminderd door en dat merkt ook het Klein Brouwerij Collectief (KBC). KBC is de branchevereniging voor bierbrouwerijen (met en zonder eigen ketels) in Nederland en bestaat sinds 2003. Sindsdien is de vereniging uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsverband van bierbrouwerijen en telt inmiddels meer dan 150 leden. Tot voor kort was KBC een vrijwilligersorganisatie die niet gebruik maakte van professionele ondersteuning. De groei en ambities van de vereniging brengen hier nu verandering in.

 kbclogo

Volgens de nieuwe voorzitter Michel Ordeman was door de groei van de totale craft bier sector en de groei van de individuele leden, een professionaliseringsslag hard nodig: ‘De afgelopen jaren heeft KBC vooral gedraaid op de vrijwillige inzet van haar leden en we merkten dat door tijdsgebrek nieuwe ambities hierdoor lastig te realiseren zijn. Het bestuur is dan ook erg blij dat de leden unaniem hebben ingestemd met het doorvoeren van een professionaliseringsslag binnen de vereniging’. De ambities die KBC heeft liegen er niet om. KBC heeft plannen voor een jaarlijkse conferentie, de ontwikkeling van een eigen index, een nieuwe website, het optuigen van een kennisbank voor haar leden en een meer actieve lobby rondom wet- en regelgeving richting politiek. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid verkend voor het invoeren van een gedragscode die op alle leden van toepassing is.

‘Het doel van de gedragscode moet zijn: de kwaliteit en professionaliteit van KBC-leden onder woorden brengen en de code leidend laten zijn voor het handelen van onze leden. Het lidmaatschap van KBC moet in die zin ook als keurmerk gaan gelden in een markt waarin de consument steeds vaker vraagt om craft  bier (speciaalbier van een zelfstandige brouwerij)’, aldus voorzitter Michel Ordeman.

Foto overeenkomst
Volgens de nieuwe voorzitter Michel Ordeman was door de groei van de totale craft bier sector en de groei van de individuele leden, een professionaliseringsslag hard nodig

 

Voor de professionaliseringsslag gaat KBC samenwerken met het verenigingsbureau MOS uit Nijkerk. Met het ondertekenen van de overeenkomst op 1 juni jl. is de samenwerking tussen KBC en MOS ook formeel bekrachtigd. Jitze Vellenga, de nieuwe verenigingsmanager van KBC en zelf bierbrouwer, licht toe: ‘De branche is enorm in ontwikkeling en daarbij past een professionele vereniging met duidelijke doelen en ambities. Door samen te werken met een professioneel verenigingsbureau wordt meegedacht over de ontwikkeling van KBC en zijn de uitvoering en continuïteit van primaire verenigingsprocessen gewaarborgd. Het bestuur en actieve leden houden hierdoor meer tijd over om zich op de inhoud te richten en daarmee een effectieve bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de vereniging’.