Grolsch
Brouwerijen

Grolsch verduurzaamt verder

Automobilisten op de A35 kunnen er straks niet meer omheen: de aanleg van de ondergrondse leiding van Twence die bierbrouwer Grolsch gaat voorzien van duurzame warmte is officieel begonnen. Onlangs zetten beide directeuren en gedeputeerde van de provincie Overijssel Tijs de Bree de eerste schop de grond in. Vanaf eind 2022 kan de warmte door Grolsch worden ingezet. Hierdoor wordt haar CO₂-emissie met 72% gereduceerd: zo’n 5.500 ton per jaar.

Duurzame warmte

Andrei Haret, Managing Director Koninklijke Grolsch: “Door de aanleg van de warmteleiding wordt aan het eind van dit jaar meer dan twee derde van de warmtevraag van Grolsch ingevuld door duurzame warmte van Twence. Hierdoor zijn wij in staat om in 2022 grotendeels over te schakelen van fossiele energie naar duurzame energie en zetten we opnieuw een grote stap in onze energietransitie ambitie. Vanzelfsprekend maakt dit ons ontzettend trots. Bovendien hopen we hiermee andere bedrijven te motiveren om voor duurzame oplossingen te kiezen!”

Vanaf december

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan het aanleggen van de ondergrondse leiding. Naar verwachting zijn de bouwwerkzaamheden in het derde kwartaal afgerond. Vanaf oktober wordt er proefgedraaid en getest, waarna de duurzame warmte vanaf december 2022 door de brouwer gebruikt kan gaan worden voor het opwarmen van spoelmachines en pasteurs en voor het verwarmen van de gebouwen.

Grolsch verduurzaamt