Fred teeven Bieronderzoek
Bieren Bierwereld

Fred Teeven: ‘Het kabinet weet geen maat te houden’

Reactie voorzitter Nederlandse Brouwers Fred Teeven op uitgelekte alcoholbeperkende maatregelen.

“Het kabinet slaat volkomen door met een groslijst aan alcoholbeperkende maatregelen die veel weg hebben van een ‘alcoholslot’ Als de uitgelekte lijst met maatregelen klopt dan gaat het om een ongekende betutteling. Het kabinet wil het de Nederlander eigenlijk onmogelijk maken om op zijn tijd van een lekker glas bier te drinken. Genieten mag niet meer. Daarnaast wordt de amateursport de nek omgedraaid en wordt een lekker glas bier met of zonder alcohol onbetaalbaar gemaakt.

Laat de staatsecretaris het echte probleem aanpakken en zich specifiek richten op problematische alcoholdrinkers in plaats van met hagel te gaan schieten waardoor ook alle Nederlanders de dupe worden die juist wel verantwoord hun glas bier drinken.We volgen het kabinet niet meer als de ene bewindspersoon roept dat sporten zo belangrijk is terwijl de andere bewindspersoon de derde helft onmogelijk wil maken waardoor juist zoveel sporters naar verenigingen komen.

Nog ridiculer wordt het als het een en dezelfde bewindspersoon is die aan de kant juist alcoholvrij bier duurder wil maken terwijl dat juist een uitstekend alternatief is, bijvoorbeeld tijdens de derde helft, dat mensen dan geen alcoholdrinken.Het kabinet moet ophouden een beeld te schetsen of dat het overgrote deel van de Nederlanders geen maat weet te houden. Het tegendeel is het geval.

Als we kijken naar het Preventieakkoord dan liggen we met drie van de vier thema’s (geen alcohol tijdens zwangerschap, minder overmatig alcoholgebruik en minder zwaar alcoholgebruik) op koers met wat we met elkaar hebben afgesproken. Alleen met geen alcohol onder de 18 jaar gaat het niet zoals afgesproken.

We hebben de staatssecretaris van VWS onlangs laten weten dat we ons daarover zorgen maken en dat we met hem willen nadenken over maatregelen. Van onze kant hebben we daarover voorstellen gedaan wat we extra kunnen doen in aanvulling op alles wat we al doen. We zijn in afwachting van een vervolg daarop.

In plaats van met allemaal nieuwe en drastische maatregelen te komen om de Nederlanders die wel verantwoord van hun bier genieten dwars te zitten, moet het kabinet eerst eens naar zichzelf kijken. We kennen al een veelheid aan wet- en regelgeving maar wat hebben we daaraan als het kabinet het nalaat om die te handhaven. Of het nu gaat om alcoholcontroles, een sluitend verificatiesysteem in de vorm van een elektronisch identiteitsbewijs om de leeftijd te controleren of handhaven door BOA’s en NVWA, op alle fronten laat de overheid het afweten.”