biercompetities
Bierwereld

Column over alcoholbeleid: betutteling?

Mijn column voor entreemagazine.nl gaat deze maand over het strengere alcoholbeleid dat het onlangs gevallen kabinet voor ogen had. Vlak voor de lekten voorgenomen maatregelen uit. Hier volgt de integrale tekst van column, zoals gepubliceerd door horecavakblad Entree.

Betutteling?


De producenten van alcoholische dranken, horeca én de consumenten die graag genieten van een goed glas bier, kunnen zich opmaken voor een steeds strenger alcoholbeleid. Althans, als we afgaan op de uitgelekte maatregelen, met als uitschieter het droogleggen van sportkantines. Kijk je naar de maatschappelijke kosten die overmatig alcoholgebruik veroorzaakt – denk aan zorgkosten, maatschappelijke ontwrichtring, (seksueel) geweld, verkeersslachtoffers, supportersgeweld – dan is het logisch dat er zorg is en dat alcoholhoudende dranken onder een vergrootglas liggen.
De vraag is alleen of de overgrote meerderheid, die uitstekend met alcohol weet om te gaan en die thuis of in de horeca wil genieten van een lekker glas bier, de pijn van eventuele maatregelen moet gaan voelen. En dan heb ik het nog niet over de gevolgen voor de brouwers en de horeca.

Krachtig geluid

Fred Teeven, voorzitter van Nederlandse Brouwers, heeft al een krachtig geluid laten horen naar aanleiding van uitgelekte maatregelen. Later bleek dat het ‘slechts’ om een inventarisatie van mogelijke maatregelen ging. Maar toch. Het onlangs gevallen kabinet liet graag ballonnetjes op om te kijken hoe de maatschappij reageert. Waar rook is …
Het is goed dat er aandacht is voor alcoholmisbruik. Maar waarom betuttelen? En wat zijn de effecten? Ik herinner mij een bezoek aan Oslo als tiener. Het land waar alcoholhoudende dranken destijds duur waren en moeilijk verkrijgbaar. Ik heb nog nooit zoveel openbare dronkenschap gezien als die dag in Oslo. Betutteling roept altijd weerstanden op en ongewenste effecten.

Waanzin


Is het geen waanzin dat de overheid de accijnzen op 0.0 en alcoholvrije bieren verhoogt? Een gezond beleid zou juist dié sterke troef van de brouwers – het groeiende vermogen om smaakvolle alcoholvrije bieren te brouwen – moeten belonen met stimulerende economische maatregelen.
En de horeca zelf? Die zou het motto ‘van gieten naar genieten’ nog meer inhoud kunnen geven door gasten te verleiden duurdere ‘genietbieren’ te drinken in plaats veel glazen pils. Uiteraard heb je niet alles in de hand en je bent gastheer of gastvrouw, dus je luistert naar de wensen van je gasten. Het vergt op sommige locaties al lef om ‘nee’ te verkopen als het alcoholgebruik bij gasten uit de hand loopt. Sociale hygiëne serieus nemen is belangrijk en laat de overheid dát aanmoedigen, in plaats van toch al dure bieren nóg duurder te maken.

Niet bij de kapper

Een door STAP gewenst verbod op een glas wijn bij de kapper vind ik dan wél weer een goede maatregel. Laat consumenten dat glas bier of wijn maar in de horeca drinken. Juist door consumptie bij de kapper en de modezaak nu in sommige gemeenten oogluikend toe te staan en blurring via het initiatiefvoorstel Wet Regulering Mengformules te gaan reguleren, verlaag je een drempel voor alcoholgebruik en maak je het gewoner, terwijl de overheid het juist minder gewoon wil maken. Zoals Teeven al zegt: laat de overheid de afspraken uit het Preventieakkoord gaan handhaven. Ik ben benieuwd wat er na de verkiezingen gaat gebeuren met het alcoholbeleid. De toon is gezet en als het goed is zijn alle betrokkenen wakker geschud.