Uncategorized

Bierregelgeving in 1639 in Nieuw Amsterdam

Met het boek Bier in Nederland schreef Marco Daane een standaard werk. Een bespreking van dat boek volgt later op hopsters.eu. Onlangs verscheen op de website A Good Beer Blog een interessant stuk over een stukje Nederlandse biergeschiedenis in Nieuw-Nederland,  de kolonie waar Nieuw Amsterdam, het latere New York ontstond, met name over bierregelgeving. Over de geschiedenis van Nieuw-Nederland en Nieuw Amsterdam, schreef de Amerikaan Russel Shorto al een fantastisch boek: Island at the center of the World, dat ook in het Nederlands is vertaald met de titel ‘Nieuw-Amsterdam, de oorsprong van New York.’

De historicus Charles Gehring heeft bij het New Netherland Institute zijn hele loopbaan gewijd aan de geschiedenis van New-Netherland, een handelspost van de Verenigde West-Indische Compagnie. Veel is goed gedocumenteerd, zo ook over het brouwwezen in Nieuw-Nederland. Op A Good Beer Blog schrijft Alan McLeod over The Sensibe Regulation of Beer in New Netherlands’.

Ashampoo_Snap_2016.05.29_12h12m47s_002_
Het boek van Russel Shorto over Nieuw Amsterdam beschrijft tot in detail het ontstaan van New York

De auteur is in diverse bronnen gedoken en haalt bronnen uit 1639 aan. Er is op Manhattan en in de Hudson vallei dan een flinke bedrijvigheid. De Nederlanders drijven er zeer succesvol handel en de secretaris van Nieuw-Nederland beschrijft wat er aan gebouwen, goederen en activiteit aanwezig is in de handelspost, die later New York zou worden. Er is sprake van een fort op de plek waar nu Wall Street is. Daar stond een boerderij met brouwerij die zeer succesvol was en later in de stad stond en vanaf 1760 de naam Harison en Leadbeter kreeg. De brouwerij bleef actief tot de drooglegging.

De auteur beschrijft waarom die brouwerij eeuwenlang succesvol kon zijn en schrijft dat succes toe aan de ‘verstandige regulering’ van brouwen en consumeren van de Nederlanders. Al vroeg in de geschiedenis van Nieuw-Nederland werden de functies van graan verbouwen, bierbrouwen en schenken in een taveerne strikt gescheiden, net zoals in Nederland destijds. Men vond het te gevaarlijk om een activiteit waarmee veel geld en macht was gemoeid, in een hand te laten. Men wilde controle. Toegang tot bier was belangrijk voor de Nederlanders in de nederzetting. Bier hoorde bij de Nederlandse cultuur.

Voor bier was land nodig en bij het verpachten van land werd vaak vastgelegd dat de pachter de verpachter moest betalen in granen en zwaar bier. Bierbrouwen was onderdeel van het agrarische bedrijf, maar men vond het te belangrijk om het helemaal aan de boer over te laten. Daarom was er regelgeving. Zelfs de prijs van bier werd gecontroleerd.

McLeoad schrijft er een prachtig stuk over en haalt veel bronnen aan. Ook in 1639 was bier al big business en belangrijk voor de Nederlandse cultuur; hier en op de plek waar New York zou ontstaan.

De auteur merkt op hoe vergelijkbaar deze wetten van 370 jaar geleden zijn met het soort regelgeving dat we vandaag zien.